Monday, August 29, 2016

Quick sip of the San Mig Super Coffee Barako

A 3-in-1 instant coffee mix na "may tapang na tulad ng kapeng barako."

Anumang tapang ng kapeng ito ay maduduwag sa dami ng asukal. ANG TAMIS!

100% coffee beans? Well, almost 0% kapeng barako taste.Try it and judge for yourself.

No comments:

Post a Comment